Skip to content
Zwemschool Water&Ko

Privacy statement

Zwemschool Water & Ko hecht er grote waarde aan dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van jouw privacy. Wij vragen alleen naar persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten.

  • Indien je gebruik maakt van de mogelijkheid tot het inschrijven, het stellen van vragen/maken van opmerkingen of van een andere dienst binnen de website, kan het zijn dat je bepaalde persoonsgegevens van jezelf dient te verstrekken, dan wel dat je deze op eigen initiatief verstrekt.
  • Indien je het contact en/of inschrijfformulier op onze de website gebruikt, is het mogelijk dat Zwemschool Water & Ko jouw gegevens gebruikt om contact met je op te nemen voor het uitvoeren van deze diensten. De persoonsgegevens worden door ons in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen onze organisatie.
  • De website van Zwemschool Water & Ko genereert automatisch logbestanden van het gebruik door jou en andere gebruikers van de pagina’s op de website. Zwemschool Water & Ko houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen van waar de website is opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijdstip van het oproepen van de pagina’s op de website de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de website.
  • Zwemschool Water & Ko gebruikt jouw gegevens uitsluitend voor het doel dat jij ermee beoogt. De persoonlijke gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels, een rechterlijk bevel en/of op uw uitdrukkelijk verzoek.
  • Zwemschool Water & Ko bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan jouw verzoek te kunnen voldoen, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
  • Zwemschool Water & Ko kan hyperlinks op haar website opnemen die leiden naar websites van derden, welke niet door Zwemschool Water & Ko worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden.
  • Het kan zijn dat deze derden of anderen op deze websites informatie over jou verzamelen. Zwemschool Water & Ko aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites en handelingen van deze derden en anderen.
  • Zwemschool Water & Ko behoudt zich het recht voor het privacy statement te allen tijde te wijzigen.
  • Indien je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens binnen de website van Zwemschool Water & Ko, dan kun je contact opnemen door te bellen op 06- 13654534 of via info@waterenko.nl